Samarbetsavtal med SCA Forest Products

SCA

BBK Sundsvall har ingått en samarbetsavtal med SCA Forest Products.

Syftet med samarbetet är dels att utveckla ett rikt utbud av meningsfulla aktiviteter för framförallt ungdomar i Sundsvall, dels att förknippa SCA med dessa och med en aktiv basketverksamhet i regionen.

Båda parter ser samarbetet som långsiktigt.