Inför extra årsmötet

Som vi har informerat om tidigare så kommer BBK Sundsvall KFUM att hålla ett extra årsmöte för att välja ny ordförande då nuvarande har valt att kliva av uppdraget. Här kommer lite mer information inför mötet.

BBK Sundsvall KFUM kallar till extra årsmöte 2018 den 20 augusti kl 19:00

Plats: ÅF:s kontor på Heffnersvägen 34

Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
9. Mötet avslutas

Förslag till valberedning kontakta Lena Munther, 070-282 52 13.

Efter extra årsmötet kommer ett medlems-, spelar- och föräldramöte inför säsongen 2018/2019 att hållas:
– Information inför säsongen
– Uppföljning av årsmötet 4/6 och ekonomiska läget
– Basketåret