Välkommen att betala in medlemsavgift till klubben

Enskild medlem 300:-
Familjemedlemsskap 500:-

Bankgiro 739-3465

Om ni betalar in familjemedlemsskap, skicka gärna vilka familjemedlemmar som skall ingå. Gärna med personnummer och emailadress på vardera.