Kallelse till extra årsmöte

BBK Sundsvall kallar till ett extra årsmöte den 20 augusti kl 19.00, plats för mötet samt förslag till föredragningslista meddelas senare. Efter extra årsmötet kommer ett medlems- och spelarmöte inför säsongen att hållas.

Orsaken till det extra årsmötet är att Johan Sundberg som så sent som den 4 juni valdes som ordförande, har valt att lämna sitt uppdrag på grund av hälsoskäl.