Styrelse

Ordförande, 

Vice Ordförande, Hans-Åke Eriksson

Kassör, Elisabeth Forslin

Sekreterare, Jeanette Hammarström

 

Ledamöter

Hans-Åke Eriksson

Jeanette Hammarström

Elisabeth Forslin

Yvonne Kvist

Rolf Nylander

William Kihlberg

Suppelant

Juha Hämäläinen

Revisor

Lars-Ove Johansson

Valberedning

Karin Andersson

Lena Munther, sammankallande.